top of page
Vanwege de nieuwe Privacywet die op 25-5-2018 in gaat vindt u hieronder een verklaring met betrekking tot uw recht op privacy en hoe Pinball Atelier hiermee omgaat.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Pinball Atelier kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Pinball Atelier, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Pinball Atelier verstrekt. Pinball Atelier kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres


WAAROM Pinball Atelier GEGEVENS NODIG HEEFT
Pinball Atelier verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnenbenaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Pinball Atelier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Pinball Atelier GEGEVENS BEWAART

Pinball Atelier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Pinball Atelier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Pinball Atelier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pinball Atelier gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Pinball Atelier maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lambe510@planet.nl. Pinball Atelier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Pinball Atelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pinball Atelier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pinball Atelier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pinball Atelier op via lambe510@planet.nl. 


 
bottom of page